Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa là p

Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa là p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa là phương thức thường gặp ở:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội hóa là phương thức thường gặp ở thực vật do ở thực vật không có cơ chế xác định giới tính  và cấu tạo hệ thần kinh  phức tạp như ở động vật

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn