Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp củ

Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp củ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp của Hoa Kì là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 6, trang 43, SGK 11

Giải chi tiết:

Hình thức sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp Hoa Kì là Trang trại

Chọn A

Ý kiến của bạn