Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm nào

Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm nào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm nào


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chất làm nước có phenolphtalein chuyển hồng chỉ có thể là bazo => chính là NH3 thỏa mãn trong 4 đáp án

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn