Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào?

Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

y = |x| với x  0

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn