Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào ?

Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

y = 2x – 2

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn