Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hình vẽ sau mô tả quá trình dao động của con lắc từ điểm A s

Hình vẽ sau mô tả quá trình dao động của con lắc từ điểm A s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hình vẽ sau mô tả quá trình dao động của con lắc từ điểm A sang điểm C và ngược lại. Lấy mốc tính độ cao ở mặt đất. Tại hai điểm A và C, năng lượng của con lắc đó:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

Ý kiến của bạn