Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hình vẽ sau mô tả sự tiếp hợp và trao đổi chéo ở giảm phân v

Hình vẽ sau mô tả sự tiếp hợp và trao đổi chéo ở giảm phân v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hình vẽ sau mô tả sự tiếp hợp và trao đổi chéo ở giảm phân và kết quả Hiện tượng trên tạo ra mấy loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hiện tượng trên là trao đổi chéo không cân giữa 2 NST tương đồng, kết quả tạo ra các dạng đột biến: mất đoạn (2) và lặp đoạn (3)

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn