Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm phân tích hợp chất hữu cơ.   <

Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm phân tích hợp chất hữu cơ.   <

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm phân tích hợp chất hữu cơ. 

 

Hãy cho biết thí nghiệm này dùng để xác định những nguyên tố nào trong hợp chất hữu cơ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

CuSO4 khan để nhận biết H2O ( CuSO4.5H2O có màu xanh lam) => H

Ca(OH)2 nhận biết CO2 ( đục nước vôi trong) => C

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn