Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hỗn hợp X  gồm valin (có  công thức C4H8<

Hỗn hợp X  gồm valin (có  công thức C4H8<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X  gồm valin (có  công thức C4H8NH2COOH)) và  đipeptit Glyxylalanin. Cho m gam X vào 100ml  dung dịch H2SO4 0,5M  (loãng),  thu  được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1,75M đun nóng thu được dung dịch chứa 30,725 gam muối. Phần trăm khối lượng của Valin trong X là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn