Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH v

Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng được với dung dịch NaHCO3. Tên gọi của X là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X + không phản ứng với NaHCO3 => Loại axit acrylic

X + Br2 => Loại Metyl axetat

X + NaOH => Loại Anilin

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn