Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hóa chất 5- BU thường gây đột biến:

Hóa chất 5- BU thường gây đột biến:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hóa chất 5- BU thường gây đột biến:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Hóa chất 5-BU gây đột biến gen, thay thế 1 cặp (A,T)= 1 cặp (G,X) trong quá trình nhân đôi ADN

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn