Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoá chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt 3 dung dịch

Hoá chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt 3 dung dịch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoá chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt 3 dung dịch sau: NaCl, ZnCl2 và AlCl3.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn