Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan 0,4 gam SO3 vào a gam dung dịch H2</

Hòa tan 0,4 gam SO3 vào a gam dung dịch H2</

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan 0,4 gam SO3 vào a gam dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch H2SO4 12,25%. Giá trị của a là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi hòa tan SO3 vào dung dịch xảy ra phản ứng:

SO3 + H2O → H2SO4

Khối lượng của H2SO4: mH2SO4 = 0,4.98/80 + a.10/100 = 0,1a + 0,49 (g)

Khối lượng dung dịch: m dd = a + 0,4 (g)

Ta có:

 (C%  = frac{{0,1a + 0,49}}{{a + 0,4}}.100%  = 12,25%  to a = 19,6(g))

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn