Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hòa tan 10,71 gam hỗn hợp gồm Al, Zn, Fe trong 4 lít du

Hòa tan 10,71 gam hỗn hợp gồm Al, Zn, Fe trong 4 lít du

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan 10,71 gam hỗn hợp gồm Al, Zn, Fe trong 4 lít dung dịch HNO3 a mol/l vừa đủ thu được dung dịch Y và 1,792 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ lệ mol 1:1. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan. Giá trị m và a lần lượt là:

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

, nN2 = nN2O = 0,04 mol

=> nNO3 muối = 10nN2 + 8nN2O = 0,72 mol

=> mmuối = mKL + mNO3 muối = 55,35g

,nHNO3 = 4a = 12nN2 + 10nN2O = 0,88

=> a = 0,22 M

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn