Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan 1,17 gam NaCl vào nước rồi đem đện phân có màng ngăn

Hòa tan 1,17 gam NaCl vào nước rồi đem đện phân có màng ngăn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan 1,17 gam NaCl vào nước rồi đem đện phân có màng ngăn, thu được 500ml dung dịch có pH=12. Hiệu suất của phản ứng điện phân là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

pH dung dịch là 12 => số mol OH- là 0,005 mol;

2NaCl + 2H2O    2NaOH + Cl2 + H2

=> nNaCl phản ứng là: 0,005 mol => H =25%

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn