Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan 30g glyxin trong 60g etanol, rồi thêm từ từ 10 ml du

Hòa tan 30g glyxin trong 60g etanol, rồi thêm từ từ 10 ml du

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan 30g glyxin trong 60g etanol, rồi thêm từ từ 10 ml dung dịch H2SO4 đặc ,sau đó đun nóng 1 thời gian. Để nguội, cho hỗn hợp vào nước lạnh, rồi trung hòa bằng NH3 dư thu được một sản phẩm hữu cơ có khối lượng 33g. Hiệu suất của phản ứng là :


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : Tính hiệu suất của phản ứng : tính theo chất tham gia thiếu

H2NCH2COOH + C2H5OH -> H2NCH2COOC2H5 + H2O

Mol   0,4                      1,3                   0,32 mol

=> Tính hiệu suất theo Glyxin => H% = 0,32/0,4 = 80%

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn