Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hoà tan 3,6 gam Mg trong dung dịch HNO3 loãng dư.

Hoà tan 3,6 gam Mg trong dung dịch HNO3 loãng dư.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoà tan 3,6 gam Mg trong dung dịch HNO3 loãng dư. Thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) thu được là

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

n Mg = 0,15 mol

3Mg +       8HNO3 →      3Mg(NO3)2 +     2NO +              4H2O

0,15                                                     0,1

=> VNO (đktc)= 0,1. 22, 4 = 2,24 lít

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn