Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan 5,6 gam bột sắt vào 250 ml dung dịch AgNO<sub>3</sub

Hòa tan 5,6 gam bột sắt vào 250 ml dung dịch AgNO<sub>3</sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan 5,6 gam bột sắt vào 250 ml dung dịch AgNO31M. Kết thúc phản ứng thu được m gam chất rắn, giá trị m là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

 = 0,1;  = 0,25 ( Fe2+/Fe  <  Fe3+/Fe2+ < Ag+/Ag)

Fe+ 2AgNO3 → Fe(NO3)2   +2Ag  (1)

0,1  →   0,2 →   0,1    →        0,2

 Sau (1) :  = 0,1;  (dư) = 0,05

Fe(NO3­)2  +AgNO3 → Fe(NO3)3  + Ag   (2)

0,05      ←    0,05         →                0,05

m = mAg= 0,25 x 108 = 27,0 gam => Đáp án B.

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn