Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp gồm Al và Mg bằng dung dịch HCl dư.

Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp gồm Al và Mg bằng dung dịch HCl dư.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp gồm Al và Mg bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7 gam. Khối lượng Al và Mg trong hỗn hợp ban đầu là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn