Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hòa tan Fe trong dung dịch HNO3 dư thấy sinh r

Hòa tan Fe trong dung dịch HNO3 dư thấy sinh r

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan Fe trong dung dịch HNO3 dư thấy sinh ra hỗn hợp khí chứa 0,01 mol NO và 0,015 mol NO2. Khối lượng Fe bị hòa tan là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bảo toàn e : 3nFe = 3nNO + nNO2

=> nFe = 0,015 mol

=> mFe = 0,84g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn