Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan Fe3O4 trong dung dịch HCl (vừa

Hòa tan Fe3O4 trong dung dịch HCl (vừa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan Fe3O4 trong dung dịch HCl (vừa đủ) thu được dung dịch X. Khi cho các chất sau tác dụng với dung dịch X: Cu, Mg, Al, AgNO3, Na2CO3, NaNO3, NaOH, NH3, KI, H2S có bao nhiêu trường hợp phản ứng hóa học xảy ra không phải là phản ứng oxi hóa  - khử ? 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X gồm FeCl2 ; FeCl3

Các chất phản ứng với X mà không xảy ra phản ứng oxi hoá khử là : Na2CO3, NaOH, NH3

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn