Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hòa tan Fe3O4  trong lượng dư dung dịch H2SO4  loãng được du

Hòa tan Fe3O4  trong lượng dư dung dịch H2SO4  loãng được du

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan Fe3O4  trong lượng dư dung dịch H2SO4  loãng được dung dịch X. Hỏi dung dịch X tác dụng được với bao nhiêu chất trong số các chất sau: Cu, NaOH, Br2, AgNO3, KMnO4, MgSO4, Mg(NO3)2, Al , KI


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

X gồm Fe2+ ; Fe3+ ; H+ ; SO42-

Các chất phản ứng : Cu, NaOH, Br2, AgNO3, KMnO4 , Mg(NO3)2, Al , KI

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn