Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hết 0,56 gam Fe trong lượng dư H<sub>2</sub>SO<sub>4

Hòa tan hết 0,56 gam Fe trong lượng dư H<sub>2</sub>SO<sub>4

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hết 0,56 gam Fe trong lượng dư H2SO4 đặc nóng  thu được sản phẩm khử duy nhất là bao nhiêu lít SO2 đktc


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án : D

bảo toàn e : 3nFe = 2nSO2 => nSO2 = 0,015 mol

=> V = 0,336 lit

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn