Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hết 192 gam Cu trong dung dịch HNO3 dư thu được

Hòa tan hết 192 gam Cu trong dung dịch HNO3 dư thu được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hết 19,2 gam Cu trong dung dịch HNO3 dư thu được 8,96 lít hỗn hợp khí X gồm NO và NO2 (đktc). Phản ứng không tạo NH4NO3. Số mol mỗi khí trong hỗn X là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

nCu = m/M.


Cu0 → Cu+3 + 2e


           nCu      2nCu


N+5  + 3e → N+2        


            x        3x


N+5  + 1e → N+4


             y         y


AD ĐLBT e ta có: ne cho = ne nhận ⟹ 3x + y = 2nCu.


nhh khí  = 8,96/22,4 = x + y.


Từ hệ 2 pt ⟹ giá trị của x và y.


V = 22,4.n ⟹ Vkhí.

Giải chi tiết:

nCu = m/M = 19,2/64 = 0,3 mol.

Cu0 → Cu+3 + 2e

           0,3     0,6

N+5  + 3e → N+2        

            x        3x

N+5  + 1e → N+4

             y         y

AD ĐLBT e ta có: ne cho = ne nhận ⟹ 3x + y = 0,6.

nhh khí  = 8,96/22,4 = x + y = 0,4.

Từ hệ 2 pt ⟹ x= 0,1; y = 0,3.

⟹ VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít; VNO2 = 0, 3.22,4 = 6,72 lít.

Đáp án C

Ý kiến của bạn