Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hết 2,24 g Fe trong 120ml dung dịch HCl 1M bị loãng

Hòa tan hết 2,24 g Fe trong 120ml dung dịch HCl 1M bị loãng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hết 2,24 g Fe trong 120ml dung dịch HCl 1M bị loãng được dung dịch X. Cho AgNO3 dư vào X tạo m g kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

nFe= 0,04 mol ; nHCl = 0,12 mol

           Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

=> nFe2+ = 0,04 mol ; nHCl dư = 0,04 mol

Khi cho AgNO3 dư vào thì xảy ra phản ứng

              Ag+  + Cl-  → AgCl

              3Fe2+ + 4H + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

              Ag+ + Fe2+  → Fe3+  + Ag

kết tủa = mAgCl + mAg = 0,12.143,5 + 108.0,01=18,30 g

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn