Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hết 4,68 gam kim loại kiềm M vào H<sub>2</sub>O dư,

Hòa tan hết 4,68 gam kim loại kiềm M vào H<sub>2</sub>O dư,

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hết 4,68 gam kim loại kiềm M vào H2O dư, thu được 1,344 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, 2nH2 = nM = 0,12 mol

=> M = 39 (K)

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn