Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hòa tan hết hai kim loại X, Y trong dung dịch HCl dư, thêm t

Hòa tan hết hai kim loại X, Y trong dung dịch HCl dư, thêm t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hết hai kim loại X, Y trong dung dịch HCl dư, thêm tiếp vào đó lượng dư dung dịch NH3 lọc lấy kết tủa, nhiệt phân rồi khử chất rắn bởi CO dư thì thu được kim loại X. Thêm H2SO4 vừa đủ vào dung dịch nước lọc rồi điện phân dung dịch thu được thì sinh ra kim loại Y. Cặp kim loại X, Y có thể là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khử bằng CO chỉ cho 1 kim loại

=> Kim loại X không thể là Al ( Vì Al2O3 không bị khử bởi CO)

=> kim loại Y có hidroxit tan trong NH3

=> chỉ có Zn thỏa mãn

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn