Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoà tan hết m gam Fe bằng 400 ml dung dịch HNO3 1

Hoà tan hết m gam Fe bằng 400 ml dung dịch HNO3 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoà tan hết m gam Fe bằng 400 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa 26,44 gam chất tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Nếu HNO3 dư thì chất tan thu được chứa Fe(NO3)3 và HNO3 dư

Gọi a là số mol HNO3 phản ứng => n(NO) = n(Fe) = a/4 

=> 242 . a/4 + (0,4 – a) 63 = 26,44 => a <0 ( loại)

Vậy HNO3 hết, chất tan chỉ chứa muối : nNO = ¼ nHNO3 = 0,1 mol 

=> nNO3- muối = 0,3 mol => m + 0,3.62 = 26,44 => m = 7,84 gam

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn