Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoà tan hết m gam kim loại M bằng dung dịch H<sub>2</sub>SO<

Hoà tan hết m gam kim loại M bằng dung dịch H<sub>2</sub>SO<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoà tan hết m gam kim loại M bằng dung dịch H2SO4 loãng, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5m gam muối khan. Kim loại M là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn