Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoà tan hoàn toàn 11 gam hỗn hợp X gồm Fe và Al bằng dung dị

Hoà tan hoàn toàn 11 gam hỗn hợp X gồm Fe và Al bằng dung dị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoà tan hoàn toàn 11 gam hỗn hợp X gồm Fe và Al bằng dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 8,96 lít H2 (đktc). Phần trăm theo khối lượng của Al trong hỗn hợp X là:

            


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Al  + 3HCl → AlCl3 + 1,5H2

* Khối lượng hỗn hợp: 56nFe + nAl = 11 (1)

* Số mol khí thu được: nH2 = nFe + 1,5nAl = 0,4 mol (2)

Giải (1) và (2) => nFe = 0,1 ; nAl = 0,2 mol

=> mAl = 0,2.27 = 5,4 gam => %mAl = (5,4/11).100% = 49,1%

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn