Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hoà tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung

Hoà tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoà tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít khí H2 (ở đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

   

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn