Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn 15,4g hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl

Hòa tan hoàn toàn 15,4g hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 15,4g hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thu được 0,6g khí H2. Khối lượng muối thu được trong dung dịch là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bảo toàn H : 2nH2 = nHCl = nCl (muối) = 0,6 mol

=> mmuối = mKL + mCl (muối) = 15,4 + 35,5.0,6 = 36,7g

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn