Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn 1,6 gam Cu bằng dung dịch HNO<sub>3</sub>

Hòa tan hoàn toàn 1,6 gam Cu bằng dung dịch HNO<sub>3</sub>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 1,6 gam Cu bằng dung dịch HNO3 thu được x mol NO2 là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của x là 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bảo toàn e : 2nCu = nNO2

=> x = 0,05 mol

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn