Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp A gồm Mg và Fe2O<su

Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp A gồm Mg và Fe2O<su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp A gồm Mg và Fe2O3 bằng dung dịch HNO3 đặc dư thu được dung dịch B và V lit khí NO2 (dktc) là sản phẩm khử duy nhất. Thêm NaOH dư vào dung dịch B. Kết thúc thí nghiệm , lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 28g chất rắn. Giá trị của V là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án : C .

Sơ đồ phản ứng :   A(Mg,Fe2O3) -> dd B(Mg2+,Fe3+) -> Mg(OH)2,Fe(OH)3 -> MgO,Fe2O3

=> mrắn cuối cùng – mA = mO(MgO) = 8g

=> nMgO = nMg = 0,5 mol

Chỉ có Mg phản ứng oxi hóa với HNO3 => Bảo toàn e : 2nMg = nNO2 = 1 mol

=> VNO2= 22,4 lit

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn