Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO<sub>4</sub>

Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO<sub>4</sub>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Mg + H2SO4 -> MgSO4 + H2

=> nMg = nH2 = 0,1 mol

=> VH2 = 2,24 lit

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn