Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoà tan hoàn toàn 25,12 gam hỗn hợp Mg, Al, Fe trong dung dị

Hoà tan hoàn toàn 25,12 gam hỗn hợp Mg, Al, Fe trong dung dị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoà tan hoàn toàn 25,12 gam hỗn hợp Mg, Al, Fe trong dung dịch HCl dư thu được 13,44 lít khí H2 (đktc) và m gam muối. Giá trị của m là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tổng quát với kim loại M hóa trị n:

            M + nHCl → MCln + 0,5nH2

=> nHCl = 2nH2 = 2.0,6 = 1,2 mol

(HS cũng có thể làm nhanh theo bảo toàn nguyên tố H để tìm được mối liên hệ: nHCl = 2nH2 mà không cần viết PTHH)

Bảo toàn khối lượng: mKL + mHCl = mmuối + mH2

=> mmuối = 67,72g

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn