Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn bằng dun

Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn bằng dun

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn bằng dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đktc) khí Z (gồm hai hợp chất khí không màu) có khối lượng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng gần với giá trị nào sau đây nhất?

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Mkhí = 37g/mol => giả sử Z gồm NO và N2O => nN2 =  nN2O = 0,1 mol

Giả sử trong muối có x mol NH4NO3

Bảo toàn e : ne KL = 3nNO + 8nN2O + 8nNH4NO3 = 1,1 + 8x (mol) = nNO3 (muối KL)

=> nHNO3 = nN(sản phẩm khử)  + nNO3 (muối KL) = 0,1 + 0,1.2 + 2x + 1,1 + 8x = 1,4 + 10x (mol)

,mmuối = mKL + mNO3 (muối KL) + mNH4NO3

=> 122,3 = 25,3 + 62.( 1,1 + 8x) + 80x

=> x = 0,05 mol

=> nHNO3 = 1,9 mol

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn