Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch HNO<sub>3</sub>

Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch HNO<sub>3</sub>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bảo toàn e : 3nAl = 3nNO => nAl = nNO = 0,1 mol

=> VNO = 2,24 lit

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn