Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn 2,7g Al bằng dung dịch HNO<sub>3</sub> loã

Hòa tan hoàn toàn 2,7g Al bằng dung dịch HNO<sub>3</sub> loã

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 2,7g Al bằng dung dịch HNO3 loãng dư thu được V lit khí NO(dktc) (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là :


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bảo toàn e : 3nAl = 3nNO => nNO = nAl = 0,1 mol

=> V = 2,24 lit

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn