Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hoà tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của

Hoà tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoà tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước, thu được 500 ml dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04M và 0,224 lít khí H2 (ở đktc). Kim loại M là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Thu được 500 ml dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04M => chất tan đó có 0.02 mol 

gọi kim loại có hóa trị n => công thức oxit M2On M + nH2O ---------> M(OH)n + n/2H2 

x__________________x___nx/2 

M2On + nH2O ---------> 2M(OH)n 

y___________________2y 

ta có 

nx = 0.02 

x + 2y = 0.02 

xM + y(2M +16n) = 2.9 

Chọn lần lượt n từ 1,2,3 

ta được  n= 2 cho M = 137 

=> Ba 

=> Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn