Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp Al, Mg, Fe, Zn vào 100 ga

Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp Al, Mg, Fe, Zn vào 100 ga

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp Al, Mg, Fe, Zn vào 100 gam dung dịch gồm NaNO3 1M và H2SO4 2M, thu được dung dịch X chỉ chứa 16,66 gam muối trung hòa và hỗn hợp khí Y gồm NO, NO2, H2 (không còn sản phẩm khử nào khác và trong Y, khí H2 chiếm 14,29 % về số mol). Cho một lượng NaOH vào X, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kết tủa Z (không có khí thoát ra). Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi được 5,44 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của FeSO4 trong X là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vì có khí H2 => NO3- chuyển hết thành sản phẩm khử NO và NO2

X chỉ chứa muối trung hòa => H+ hết.

X + NaOH sau phản ứng chỉ chứa 1 chất tan => đó là Na2SO4

=> không có hiện tượng hòa tan kết tủa

=> chất rắn sau nung gồm Al2O3 ; Mg ; Fe2O3 ; ZnO

=> nO (oxit) = 0,105 mol

Bảo toàn e : 3nAl + 3nFe + 2nMg + 2nZn = 2nO = 0,21 mol (1)

Xét dung dịch X : mmuối trung hòa = mKL + mSO4 + mNa

Gọi Vdd đầu  =x => nNaNO3 = x ; nH2SO4 = 2x mol

=> 16,66 = 3,76 + 96.2x + 23x

=> x = 0,06 lit

=> nNaNO3 = nNO + nNO2  = 0,06 mol

=> nH2  = 0,01 mol

Bảo toàn điện tích : 3nAl + 2nFe2+ + 3nFe3+ + 2nMg + 2nZn = 2nSO4 – nNa = 0,18 mol

Kết hợp với (1) => nFeSO4 = 0,21 – 0,18 = 0,03 mol

Bảo toàn e : 3nAl + 2nFe2+ + 3nFe3+ + 2nMg + 2nZn = 3nNO + nNO2 + 2nH2

=> 3nNO + nNO2 = 0,16 mol

=> nNO = 0,05 ; nNO2 = 0,01 mol

Bảo toàn khối lượng : mKL + mdd đầu = mdd sau + mkhí

=> mdd sau = 101,78g

=>C%FeSO4 = 4,48%

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn