Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn 4,32 gam hỗn hợp X gồm FeO, MgO và ZnO bằn

Hòa tan hoàn toàn 4,32 gam hỗn hợp X gồm FeO, MgO và ZnO bằn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 4,32 gam hỗn hợp X gồm FeO, MgO và ZnO bằng một lượng vừa đủ 150ml dung dịch HCl 1M , thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Tổng quát : O + 2HCl -> H2O + 2Cl

=> nO = ½ nHCl = ½ nCl muối = 0,075 mol

Bảo toàn khối lượng :

mmuối = mKL + mCl muối = moxit – mO + mCl muối = 4,32 – 16.0,075 + 0,15.35,5=8,445g

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn