Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hòa tan hoàn toàn 4,875 gam một kim loại X hóa trị (I

Hòa tan hoàn toàn 4,875 gam một kim loại X hóa trị (I

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 4,875 gam một kim loại X hóa trị (II) trong dung dịch HNO3 loãng thu được 1,12 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Kim loại X là:

      


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bảo toàn e : 2nX = 3nNO => nX = 0,075 mol

=> MX = 65g (Zn)

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn