Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn 4,88 gam hỗn hợp X gồm Cu và oxit sắt bằng

Hòa tan hoàn toàn 4,88 gam hỗn hợp X gồm Cu và oxit sắt bằng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 4,88 gam hỗn hợp X gồm Cu và oxit sắt bằng dung dịch HNO3 dư, sau phản ứng thu được dung dịch Y(không chứa muối amoni ) và 1,12 lit (đktc) hỗn hợp khí Z(NO và NO2) có tỉ khối với H2 bằng 19,8. Cô cạn dung dịch Y thu được 14,78 gam hốn hợp muối khan. Công thức phân tử oxit sắt và số mol HNO3 đã tham gia phản ứng lần lượt là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

X↔{ Cu : a(mol); Fe: b(mol); O: c(mol)}

=>64a +56b +16c = 4,88 (1)

 m muối =188a +242b =14,78(2)

=>

 

Áp dụng bảo toàn electron :2a +3b = 2c +0,02 ˣ 3+ 0,03 => 2a+3b-c=0,09(3)

Từ(1) ; (2) và (3) => a=0,04; b=0,03; c=0,04 => oxit là Fe3O4

         =2     +3      +          =2 ˣ 0,04 +3 ˣ 0,03 +0,05 = 0,22 (mol)

=>Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn