Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al bằng dung dịch HNO<sub>3 </sub>

Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al bằng dung dịch HNO<sub>3 </sub>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al bằng dung dịch HNO3 dư, thu được x mol NO2 (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của x là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bảo toàn e : 3nAl = nNO2 = 0,6 mol = x

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn