Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al bằng dung dịch H<sub>2</sub>SO<

Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al bằng dung dịch H<sub>2</sub>SO<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam Al bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được V lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bảo toàn e : 3nAl = 2nH2 => nH2 = 0,3 mol

=> V  = 6,72 lit

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn