Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe trong dung dịch HNO<sub>3</sub>

Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe trong dung dịch HNO<sub>3</sub>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe trong dung dịch HNO3 loãng, dư, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị V là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

, Bảo toàn e : 3nFe = 3nNO => nNO = 0,1 mol

=>V= 2,24 lit

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn