Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoà tan hoàn toàn 5,6g Fe trong dung dịch HNO3 loãng (dư), t

Hoà tan hoàn toàn 5,6g Fe trong dung dịch HNO3 loãng (dư), t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoà tan hoàn toàn 5,6g Fe trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch có chứa m gam muối và khí NO (spk duy nhất). Giá trị của m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Fe + HNO3 dư thì chỉ thu được muối Fe(NO3)3

=> nFe = nFe(NO3)3 = 0,1 mol

=> m = 24,2g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn