Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan hoàn toàn 7,8 g hỗn hợp gồm Al và Mg trong HCl dư th

Hòa tan hoàn toàn 7,8 g hỗn hợp gồm Al và Mg trong HCl dư th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan hoàn toàn 7,8 g hỗn hợp gồm Al và Mg trong HCl dư thu được 8,96 l H2 dktc và dung dịch  chứa m g  muối . Giá trị của m là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ta có n Cl trong muối = n HCl = 2n H2 = 0,8 mol

=> m = m Kl + m Cl trong muối = 36,2 g

=> Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn