Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoà tan hoàn toàn  8,45 gam một kim loại hoá trị II bằng dun

Hoà tan hoàn toàn  8,45 gam một kim loại hoá trị II bằng dun

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoà tan hoàn toàn  8,45 gam một kim loại hoá trị II bằng dung dịch HCl. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 17,68 gam muối khan. Kim loại đã dùng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

M + 2HCl -> MCl2 + H2

M g             (M + 71)g

8,45g          17,68g

=> 17,68.M = 8,45.(M + 71)

=> M = 65g (Zn)

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn